Florin Vizan, noul șef al Portului Constanța, afaceri și interese (DOCUMENTE)

0
129

 
• Florin Vizan a fost numit la conducerea Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța SA.
• În declaraţia de avere depusă în 2022, Florin Vizan a menționat că, împreună cu familia, deține, printre altele, cinci terenuri, cinci clădiri, un scuter, șase ceasuri și bijuterii în valoare totală de 58.000 de euro și nouă conturi curente sau echivalente (inclusiv card).
• Florin Vizan a menționat că este asociat în nouă firme și deține acțiuni într-o altă societate.
 
Cotidianul ZIUA de Constanţa prezintă averile şi interesele parlamentarilor constănțeni, ale directorilor şi ale angajaţilor celor mai importante instituţii publice din Dobrogea şi ai companiilor naţionale, aşa cum apar acestea fie pe site-urile instituţiilor, fie pe cel al Agenţiei Naţionale de Integritate.
 
În ediţia de astăzi, prezentăm declaraţia de avere şi pe cea de interese ale lui Florin Vizan, noul director al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța SA.
 
În ultima declarație de avere, completată pe 23 iunie 2022, pe când avea funcția de director regional la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța, Florin Vizan a menționat, că, împreună cu familia, deține, printre altele, cinci terenuri, cinci clădiri, un scuter, șase ceasuri și bijuterii în valoare totală de 58.000 de euro și nouă conturi curente sau echivalente (inclusiv card).
 
Unul dintre cele cinci terenuri (cu suprafața de 1.154,56 metri pătrați, dobândit în 2001) este intravilan, la Neptun, Florin Vizan fiind coproprietar (alături de Petrică Constantin Oprea), cu cotă parte 1 / 2.
 
Celelalte patru terenuri, în care Florin Vizan e coproprietar cu cotă parte 1 / 2, sunt înscrise la categoria „alte categorii de terenuri extravilane dacă se află în circuitul civil“ și se află unul în municipiul Constanța (9.000 de metri pătrați – dobândit în 2006, Florin Vizan – cotă parte 1 / 2, coproprietar alături de Petrică Constantin Oprea) și trei la Corbu, toate dobândite în 2015 (de 50.000 de metri pătrați, 15.000 de metri pătrați, respectiv 36.500 de metri pătrați), Florin Vizan fiind coproprietar cu cotă parte 1 / 2 alături de soția sa, Iuliana Virginia Vizan.
 
La categoria clădiri, Florin Vizan a trecut în declarația de avere două spații comerciale sau de producție, în care deține cotă parte 1 / 2 (unul la Brașov și altul la Neptun; coproprietar, cu 1 / 2 cotă parte, alături de Petrică Constantin Oprea) și alte categorii de bunuri imobile (trei) – două la Mamaia (achiziționate în 2018 și 2019) și unul în Constanța, la unul din Mamaia fiind proprietar (moștenire), iar la celelalte coproprietar cu cotă parte 1 / 2, împreună cu soția sa.
 
Noul director al CNAPMC SA Constanța a declarant și că deține un scuter Kymco 50, an de fabricație 2006, dar și că în familie există trei ceasuri bărbătești (în valoare de 18.000 de euro), trei ceasuri de damă (de 20.000 de euro) și bijuterii tot de 20.000 de euro.
 
Florin Vizan a declarant și nouă conturi curente sau echivalente (inclusiv card; cinci în lei, trei în euro și unul în dolari), deschise între 2004 și 2017, la BRD Constanța, Garanti Bank Constanța, Unicredit Bank Constanța și BCR Constanța, cu sold / valoarea la zi în total de 1.236.704 lei, 4.830 de euro și 129 de dolari. Cel mai relevant cont este cel deschis la Garanti Bank Constanța în 2006, în valoare de 1.219.553 lei.
 
Șeful CNAPMC SA a făcut mențiuni în declarația de avere și la rubrica „plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate, dacă valoarea de piață însumată a tuturor acestora depășește 5.000 de euro“.
 
La acțiuni sau părți sociale în societăți comerciale sunt menționate SC Nova Premium Gaz SRL (25%), SC Lotus Camping SRL (25%) și SC Zeus Service SRL (25%).

La împrumuturi acordate în nume personal sunt menționate zece firme:

SC Zeus Construct SRL – suma de 735.000 lei, SC Nova Management SRL – suma de 1.000 lei, SC Eco Concept Expert SRL – suma de 3.085.000 lei, SC Megalex Trading SRL – suma de 291.000 lei, SC Nova Holding SRL – suma de 25.200 lei; SC Eco Prest International SRL – suma de 27.200 lei; SC Underground Music SRL – suma de 203.700 lei, SC Ecolect Serv International SRL-  suma de 2.700 lei, SC Main Events Rin SRL – suma de 118.500 lei; SC Green Impact SA – suma de 24.570 lei.

Împrumuturi către persoane fizice:

Paraschiva Chirică – 139.407 lei și 340.000 lei

 

Despre societățile  împrumutate în nume personal

 

– Underground Music SRL, asociat unic și administrator, fiul lui Vizan Florin, a primit suma de 203.700 lei;

– Main Events Rin, asociat 50% fiul, alături de Rotaru Florin Andrei, suma de 118.500 lei;

– Eco Concept Expert SRL, asociat unic Vizan Florin, administrator – fiul, înființată în 2013, cu sediul la Nazarcea, comerț cu ridicata combustibili, a primit suma de 3.085.000 lei, valoarea cea mai mare dintre împrumuturi;

– Nova Management SRL, asociați Florin Vizan și Petrică Constantin Oprea, în procente egale, cel din urmă și administrator, a înregistrat pierdere pe 2021, a primit 1.000 lei;

– Zeus Construct SRL, asociați – Florin Vizan (25%), Petrică Constantin Oprea (25%) și Tănăsel Raiciu (administrator, 50%), sediul Cap Midia, Năvodari, a primit suma de 735.000 lei;

– Megalex Trading SRL – în prezent, conform sursei Recom, asociat unic și administrator – Iulian Cristian Boja, a primit suma de 291.000 lei;

– Nova Holding SRL, asociați – Florin Vizan și Petrică Constantin Oprea, administratori – Petrică Constantin Oprea și Cezar Andrei Vizan, cu obiect de activitate închiriere și subînchiriere bunuri imobiliare, profit 399.013 lei, cifră de afaceri 736.325 lei, un angajat pe anul 2021, a primit suma de 25.200 lei;

– Eco Prest Internațional SRL a primit suma de 27.200 lei, este înființată în 2021, asociat unic Florin Vizan, administrator – fiul. Societatea este acționar majoritar 91%, alături de societatea Ecolact Serv Internațional SRL (9%), în Green Impact SA (înființată la începutul acestui an);

– Ecolact Serv Internațional SRL a primit suma de 2.700 lei. Societatea este înființată în 2021, asociați – Cezar Andrei Vizan (34% – și administrator), Andra Floriana Chiriță (33%) și Iuliana Virginia Vizan (33%). Societatea este acționară cu 9%, alături de Eco Prest Internațional SRL, în Green Impact SA (înființată la începutul acestui an);

– Green Impact SA a primit suma de 24.570 lei, este înființată la începutul anului 2022. Are ca acționari Eco Prest Internațional SRL (ascociat unic – Florin Vizan), cu 91%, și Ecolact Serv Internațional SRL, cu 9%.

 

Persoane fizice împrumutate

 

Paraschiva Chirică este beneficiara a două împrumuturi în valoare de 139.407 lei și, respectiv, 340.000 lei.

Paraschiva Chirică are domiciliul pe Bd. Mamaia, în același imobil unde au sediile firmei care au legătură cu familia Vizan, respectiv Underground Music SRL, asociat unic și administrator – Cezar Andrei Vizan și Cristian Radu – directorul general al societății Green Impact SA, cu acționari firme care au ca asociați membrii familiei Vizan. Tot în acest imobil își are sediul societatea Marcom Group SRL, unde acesta este asociat unic și administrator.

Beneficiarea împrumuturilor a fost asociată în societatea Interprest Trading SRL, alături de Sorin Groza (SC Carbofarm Europe SRL), Raluca Băsescu, Laurențiu Mironescu, Petrică Constantin Oprea, Mircea Banias și, ulterior, de Vera Florena Potcoavă.

     

La capitolul „Datorii“, Florin Vizan a înscris sumele de 48.500 lei și 98.000 lei, creditor în ambele situații fiind Andrei Filip Buciu, iar scadența în anul 2022.  

Despre Andrei Filip Buciu publicația Hotnews a publicat, anul trecut, materialul „Afacerea Herestrău – câte cârciumi și chioșcuri sunt în parcul simbol al Bucureștiului, cine le deține și pe câți bani a fost dat domeniul public“, iar numele tânărului este menționat în legătură cu contractul 709/1.04.2004 încheiat cu societatea Siretul Comimpex SRL pentru construcție 500,13 mp. Pentru terenul aferent – 500,13 mp sub construcţie – Primăria Sectorului 1 a încheiat contract de concesiune, iar taxa concesiune este de 959 euro / an. Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, firma are următorul acționariat: un off shore din Cipru – Votina Trading Limited, reprezentat de Constantin Chicheanu (60%) și Andrei Filip Buciu (40%). Puteți citi în continuare aici.

La categoria „Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat”, Florin Vizan a înscris venituri din salarii și din cedarea folosinței bunurilor, în sumă totală de 236.479 lei, astfel: salarii – Florin Vizan – 17.154 lei (de la SC Megalex Trading SRL), 7.317 lei (de la SC Eco Concept SRL); Iuliana Virginia Vizan (soția șefului CNAPMC SA) – 64.113 lei (de la Școala nr. 30 Gheorghe Țițeica Constanța); venituri din cedarea folosinței bunurilor – Florin Vizan – 37.034 lei și 91.091 lei (chirii); Iuliana Virginia Vizan – 19.641 lei (chirie).  

 

În declarația de interese completată pe 23 iunie 2022, Florin Vizan a menționat calitatea de asociat în nouă fime (SC Nova Premium Gaz SRL – în care deține 25 de părți sociale, SC Zeus Construct SRL – 25 de părți sociale, SC Lotus Camping SRL – 25 de părți sociale, SC Nova Management SRL – 50 de părți sociale, SC Zeus Service SRL – 25 de părți sociale, SC Eco Concept Expert SRL – 100 de părți sociale, SC Megalex Trading SRL – 33 de părți sociale, SC Nova Holding SRL – 50 de părți sociale, SC Ecoprest International – 100 de părți sociale) și calitatea de acționar (cu 91 de acțiuni) într-o societate, SC Green Impact SA. 

 

Oficiul Registrului Comerțului consultat la zi

 

Sursele publice deschise consultate la zi îl menționează pe Florin Vizan asociat în următoarele societăți Nova Holding SRL, Nova Management SRL, Nova Premium Gaz SRL,  Zeus Service SRL, Zeus Construct SRL, Eco Concept Expert SRL și Eco Prest Internațional SRL.

Trei societăți, respectiv Megalex Trading SRL, Green Impact SA și Lotus Camping SRL, sunt declarate de Florin Vizan la sfârșitul lunii iunie a.c.,  la numirea în funcția de director regional al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța, societăți care astăzi nu menționează, la Recom, calitatea de asociat sau acționar al acestuia.

Societatea Lotus Camping SRL este radiată și dizolvată, așa cum apare în MOF 2706/3.07.2019

Societatea Megalex Trading SRL are asociat unic și administrator pe Iulian Cristian Boja.

Socieatea Green Impacta SA, înființată la începutul acestui an, are acționari două persoane juridice, respectiv Eco Prest International SRL (91%), unde asociat unic este Florin Vizan și administrator, fiul său, Cezar Andrei Vizan (a împrumutat firma cu 25.200 lei) și SC Ecolect Serv International SRL  9%. Director general  al societății Green Impact este Cristian Radu, auditor – Daniela Nicolescu și administrator Cezar Andrei Vizan.

 

Firme radiate / dizolvate în care a fost implicat Florin Vizan

1) Imac S Rom SRL, înființată în 1992;

2) Interfaun SRL, înființată în 1992, dizolvată în 2002

În această firmă a fost asociat cu Petrică Iordache, celebrul afacerist găsit decedat în vara anului 2007, pe digul de la Plaja Modern, în dreptul restaurantului Zorile.

3) Lotus Camping SRL – Radiată și dizolvată, așa cum apare în MOF 2706/3.07.2019

Asociați au fost în 2009 Stere Sponte și SC Nova Management SRL. rerezentată de Oprea Petrică Constantin și  Florin Vizan. Stere Sponte a ieșit în iunie 2010 din firmă, a intrat asociat Tănăsel Raiciu, iar în 2011 se retrage societatea Nova Management SRL și cei trei devin asociați ca persoane fizice, iar în iulie 2019 au cerut radierea și dizolvarea societății.

4) Viva Holding SRL – a fost înființată în 2008 de către cei doi asociați Petrică Constantin Oprea și Florin Vizan, care în octombrie 2014 au cerut radiere /dizolvarea societății, așa cum este consemnat în MOF 6643/28.10.2014.

5) Perfect Construct Serv SRL – asociați fondatori, conform MOF 1702/2017, au fost Petrică Constantin Oprea, Florin Vizan, cu câte 25 %, și Elena Uzun – 50%, societate cu sediul la Năvodari, Cap Midia – Exploatare Utilaje, activitate – comerț cu ridicata material lemnos și de construcții. Pentru o perioadă, au mai cooptat asociat pe Alina Georgiana Răileanu, care s-a retras în 2009, iar în iulie 2019 cei trei asociați solicită radierea/dizolvarea societății.

 

Despre Nova Premium Gaz SRL

 

Potrivit Confidas.ro, platformă consultată la dara de 15 august a.c., firma a fost înființată în anul 2017, are adresa în Cernavodă, este în stare de funcționare la Registrul Comerțului, iar activitatea principală a societății este „fabricarea gazelor industriale“. Compania este fără contracte de achiziții publice.

Societatea a declarat date financiare pe anul 2020, pierdere de 26.397 lei, niciun angajat.

Asociați în firmă sunt Marian Maneca (50%), Nicoleta Cruceru (25%) și Florin Vizan (25%), iar administrator e Marius Neacșu. Societatea are procese, într-unul dintre dosare Florin Vizan și Nicoleta Cruceru figurând ca intimat reclamant, Nova Premium Gaz SRL – intimat pârât, iar Marian Maneca – apelant pârât.

 

Despre Eco Concept Expert SRL

 

Potrivit Confidas.ro, platformă consultată la dara de 15 august a.c., firma a fost înființată în anul 2013, are adresa în sat Culmea (Ovidiu), este în stare de funcționare la Registrul Comerțului, iar activitatea principală a societății este „comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși aș produselor derivate“. Compania este fără contracte de achiziții publice.

 

Date financiare

 

După cum se arată pe Confidas.ro, în 2021 Eco Concept Expert a avut o cifră de afaceri de 372.150 lei lei, o pierdere netă de 23.618 lei și trei angajați.

 

Asociat unic în firmă este Florin Vizan, iar administrator – Cezar Andrei Vizan (fiul său).

 

Despre Nova Holding SRL

 

Potrivit Confidas.ro, platformă consultată la dara de 15 august a.c., firma a fost înființată în anul 1996, are adresa în Constanța (și punct de lucru în municipiu), este în stare de funcționare la Registrul Comerțului, iar activitatea principală a societății este „Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing“ (până în 2011 obiectul de activitate a fost „fabricarea gazelor industriale“). Compania este fără contracte de achiziții publice.

 

Date financiare

 

După cum se arată pe Confidas.ro, în 2021 Nova Holding a avut o cifră de afaceri de 736.325 lei, un profit net de 399.013 lei lei și un angajat.

 

Asociați în firmă sunt Florin Vizan (50%) și Petrică Constantin Oprea (50%), cel de-al doilea fiind și administrator, alături de Cezar Andrei Vizan.

 

Despre Green Impact SA

 

Potrivit Confidas.ro, platformă consultată la data de 15 august a.c., firma a fost înființată în luna februarie a acestui an, are adresa în Constanța, este în stare de funcționare la Registrul Comerțului, iar activitatea principală a societății este „alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.“. Compania este fără contracte de achiziții publice.

 

Date financiare

 

După cum se arată pe Confidas.ro, acționari în Green Impact SA sunt SC Eco Prest International SRL – 91% (a împrumutat firma cu 25.200 lei) și SC Ecolect Serv International SRL – 9% (a împrumutat firma cu 2.700 lei).

Florin Vizan a trecut această firmă în declarația de avere, dar el nu este la Recom, oficial, acționar al acestei firme.  

Persoane din conducere sau autorizate sunt Cristian Radu (director), Daniela Nicolescu (auditor) și Cezar Andrei Vizan (administrator). 

 

Despre Eco Prest International SRL

 

Potrivit Confidas.ro, platformă consultată la dara de 15 august a.c., firma a fost înființată în decembrie 2021, are adresa în Constanța, este în stare de funcționare la Registrul Comerțului, iar activitatea principală a societății este „actiovități de ambalare“. Compania este fără contracte de achiziții publice.

Florin Vizan este asociat unic, iar administrator – fiul său.

 

Despre Ecolect Serv International SRL

 

Potrivit Confidas.ro, platformă consultată la data de 15 august a.c., firma a fost înființată în 2021, are adresa în Constanța, este în stare de funcționare la Registrul Comerțului, iar activitatea principală a societății este „activități de ambalare“, la fel ca SC Eco Prest International SRL, ambele acționare în Green Impact.

Ca asociați figurează Cezar Andrei Vizan (34%) – care este și administrator, Andra Floriana Chiriță (33%) și Iuliana Virginia Vizan (33%).

 

Despre Nova Management SRL

 

Potrivit Confidas.ro, platformă consultată la data de 15 august a.c., firma a fost înființată în 2003, are adresa în Constanța, este în stare de funcționare la Registrul Comerțului, iar obiectul de activitate este „activități de consultanță pentru afaceri și management“. Compania este fără contracte de achiziții publice.

Date financiare

După cum se arată pe Confidas.ro, în 2021 Nova Management a avut o cifră de afaceri de 0 lei, o pierdere netă de 255 lei și 0 angajați.

Asociați sunt Florin Vizan (50%) și Petrică Constantin Oprea (50%), cel din urmă fiind și administrator.

 

Despre Zeus Service SRL

 

Potrivit Confidas.ro, platformă consultată la data de 15 august a.c., firma a fost înființată în 1993, are adresa în Năvodari, este în stare de funcționare la Registrul Comerțului, iar obiectul de activitate este „alte lucrări speciale de construcții n.c.a.“. Compania este fără contracte de achiziții publice.

Date financiare

După cum se arată pe Confidas.ro, în 2021 Zeus Service SRL a avut o cifră de afaceri de 0 lei, o pierdere netă de 77.133 lei și doi angajați.

Asociați sunt Mariana Sponti (50%), Petrică Constantin Oprea (25%), care e și administrator, și Florin Vizan (25%).

 

Despre Zeus Construct SRL

 

Potrivit Confidas.ro, platformă consultată la data de 15 august a.c., firma a fost înființată în 2007, are adresa în Năvodari, este în stare de funcționare la Registrul Comerțului, iar obiectul de activitate este „lucrări de foraj și sondaj pentru construcții“. Compania este fără contracte de achiziții publice.

Date financiare

După cum se arată pe Confidas.ro, în 2021 Zeus Service SRL a avut o cifră de afaceri de 0 lei, o pierdere netă de 8.891 lei și 0 angajați.

Asociați sunt Tănăsel Raiciu (50%), care e și administrator, Petrică Constantin Oprea (25%) și Florin Vizan (25%).

 

Firme în care a fost implicat Florin Vizan

 

SC Europrod Energy SRL

Societatea s-a înființat în 2007 (MOF 2501/25.09.2007), asociați fondatori Petrică Constantin Oprea (33,33%), Florin Vizan (33,34%) și Anca Niculae (33,33%) și administrator, obiect activitate producția și distribuția  energiei electrice, cu sediul în Constanța. La sfârșitul anului 2008,  asociata și administratorul Anca Niculae se retrage din societate (MOF 605/29.01.2009), cei doi parteneri rămân cu procente egale, iar administrarea este la Petrică Constantin Oprea.

În august 2010, cei doi asociați cooptează pe Iulian Cristian Boja, care devine asociat unic și administrator, iar peste trei ani, în luna august 2013, cooptează pe tatăl lui Vizan Florin, Jelea Vizan, născut în 1931, care devine administrator și preia 50% din părțile sociale, schimbând obiectul de activitate în „alte servicii de cazare“. La sfârșitul anului 2013, seniorul Vizan Jelea rămâne asociat unic și administrator, iar în octombrie 2017 (MOF 4058/25.10.2017) cesionează tot capitalul societății către Mihăiță Vasea și Georgeta Duță, care schimbă sediul în Năvodari și numesc administrator pe Alexe Tănase.

În prezent, societatea Europrod Energy SRL are aceeași asociați, Mihăiță Vasea și Georgeta Duță, administrator – Tănase Alexe, sediul în Năvodari, și deține câte 50% din societățile W Titanic Resort SRL și White Tears Resort SRL.

Petrică Constantin Oprea – conexiunea cu afacerile din Portul Constanța, prin societățile Euroexpert Grup SRL și Interprest Trading SRL

 

Despre Euroexpert Grup SRL

Fondatorul societății, în anul 2005, a fost Petrică Constantin Oprea (MOF 1811/2.06.2005), asociat unic și administrator, cu obiect de activitate servicii anexe transporturilor pe apă, cu sediul, la un moment dat, în Incinta Port, platformă Dana 98.

Societatea a fost asociată pentru o scurtă perioadă în Romterminal SRL, alături de  Euro Shipping Service SRL, fondată în 2001 de actualul parlamentar Mircea Banias, și de societatea Sea Container Services SRL, reprezentată prin Iulian Ilie Nedu. Se retrage în 2006 și cesionează părțile sociale către SC Renta Office SRL, cu sediul în Constanța.

Anul următor, o cooptează pe asociata Viorica Enceanu cu 1%, schimbă sediul societății din incinta Port într-un apartament pe Bd. Ferdinand și la sfârșitul anului 2008 se produce transferul de părți sociale către Grup Servicii Petroliere SA.

La începutul anului 2009 (MOF 843/9.02.2009), se consemnează oficial contractul de cesiune părți sociale cu numărul 115 semnat, în luna decembrie 2018, cu Grup Servicii Petroliere SA, devine asociat unic, reprezentată prin director general executiv Fănel Hahui, Petrică Constantin Oprea și Viorica Enceanu se retrag din societate, se schimă sediul Dana 34, inicinta Port, iar administrator este Dumitru Romulus Bratu.

La scurt timp, asociatul unic al Euroexpert Grup SRL, respectiv Grup Servicii Petroliere SA, schimbă numele firmei în SC Grup Servicii Petroliere Shipyard SRL.

În prezent, societatea Grup Servicii Petroliere Shipyard SRL (fostă Euroexpert Grup) are ca asociați pe  Gabriel Valentin Comănescu – 0,05% și GSP Holding SA Luxemburg – 99,94%, administratori – Gabriel Valentin Comănescu și Romulus-Dumitru Bratu, ultima situație financiară este pe anul 2020 și înregistrează o pierdere de 5.189.966 lei.

 

Despre Interprest Trading SRL

 

Societatea Interprest Trading SRL s-a înființat în 2006, asociat majoritar fondator și administrator – Petrică Constantin Oprea (99%) și minoritar  Oana Ionela Roșu (1%), cu sediul într-un apartament pe Bd. 1 Mai, și obiect de activitate consultanță pentru afaceri și management.

Monitorul Oficial 4617 din 31 iulie 2008 consemnează retragerea asociatului minoritar, iar Petrică Constantin Oprea cooptează societatea Carbofarm Europa SRL, preprezentată prin Sorin Groza (care este numit administrator), cu sediul în Incinta Port Agigea Sud, Clădirea Vector Internațional, care devine asociat majoritar, cu 88%, Raluca Băsescu (cu 3%), nepoata lui Traian Băsescu, cel care era președintele României în acel moment, Laurențiu Mironescu (3%), Mircea Banias (3%), care în acel moment era președintele Organizației Județene Constanța a Partidului Democrat Liberal și care deținuse funcția de director general al Portului Constanța, Paraschiva Chirică (1,5%) și Petrică Constantin Oprea (1,5%).

În anul 2011 (MOF 3487), toți asociații persoane fizice se retrag, Raluca Băsescu, Laurențiu Mironescu, Petrică Constantin Oprea, Paraschiva Chirică, Vera Florena Potcoavă, cu mențiunea că Banias s-a retras chiar în 2008, după alegerile parlamentare, când a devenit senator și cesionează procentele către Potcoavă.

În prezent, societatea a fost absorbită, în același timp cu Carbofarm Europe SRL, de către firma Panaming SRL, cu sediul în incinta Port Constanta Sud Agigea.

  

Declarații de avere anterioare

 

În declarația completată pe 14 august 2020, când Florin Vizan a fost candidat pentru funcția de consilier în Consiliul Județean Constanța, actualul director al CNAPMC SA a menționat cinci terenuri (cele din declarația din 2022) și zece clădiri – șapte spații comerciale / de producție (în Brașov, Neptun, Mamaia – 2, București – 2) și trei apartamente (două în Mamaia, unul la București). În acestea, Florin Vizan este fie proprietar, fie coproprietar.

În document mai sunt înscrise, la aceeași valoare, cele șase ceasuri și bijuteriile (inele, brățări, coliere, cercei etc. din aur și diamante).

Florin Vizan a declarat și mai multe înstrăinări (toate în 2019): către Cezar Andrei Vizan (forma înstrăinării – donație – 518.009 lei, 350.148 lei), către Andra Floriana Chiriță (donație – 480.879 lei, 26.977 lei, 26.977 lei) și un Volkswagen Polo, vândut lui Nicolae Bara cu 3.000 de euro.

Actualul șef al Portului Constanța a menționat și opt conturi (la același bănci ca în declarația din 2022), cu valoarea de 113.236 lei, 254 de euro și 42 de dolari.        

 

Florin Vizan a menționat și împrumuturi acordate în nume personal, către SC Zeus Service SRL (26.200 lei), SC Eco Concept Expert SRL (2.806.883 lei), Paraschiva Chirică (139.407 lei și 340.000 de lei) și Adrian Itu (10.000 de euro).

Totodată, Vizan a menționat că deține părți sociale în cinci firme: SC Nova Premium Gaz SRL (25), SC Zeus Construct SRL (25), SC Lotus Camping SRL (25), SC Nova Management SRL (50) și SC Zeus Service SRL (25).         

 

La capitolul „Datorii“, pe lângă sumele de 48.500 lei și 98.000 lei (creditor în ambele situații fiind Andrei Filip Buciu), Florin Vizan a înscris și un credit la Garanti Bank, în valoare de 25.000 de lei, contractat în 2013. 

 

În ce privește veniturile familiei, Florin Vizan a menționat suma totală anuală câștigată de 221.438 de lei, din salarii și din cedarea folosinței bunurilor, astfel: salarii – Florin Vizan – 25.267 lei (director); soția – 58.640 lei (cadru didactic); cedarea folosinței bunurilor – Florin Vizan – 118.603 lei (chirie), soția – 18.928 lei (chirie).

În declarația de interese, Florin Vizan a precizat calitatea de asociat în cele cinci firme (SC Nova Premium Gaz SRL, SC Zeus Construct SRL, SC Lotus Camping SRL, SC Nova Management SRLși SC Zeus Service SRL), dar și calitatea de membru asociat în Asociația MLNR București.

O altă declarație de avere pe care Florin Vizan a completat-o a fost cea din 16 noiembrie 2009, ca director executiv la SC Nova Holding SRL.

Vizan a înscris 17 terenuri, cinci intravilane (la Cobadin, Constanța – 3 și Neptun) și 12 din categoria de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil, la Constanța, Corbu de Jos și Corbu – 10. În cele 17 terenuri, Vizan apare în două situații ca proprietar, iar la restul coproprietar.            

La clădiri, Florin Vizan a înscris o casă de locuit în Constanța, spații comerciale / de producție (două – la Brașov și Neptun) și două case de vacanță la Neptun.

Au mai fost înscrise în document scuterul și ceasurile (șase) și bijuteriile, diferind față de declarațiile anterioare valoarea acestora – cele trei ceasuri bărbătești – 8.000 de euro, cele trei ceasuri de damă – 8.000 de euro și bijuteriile – 4.000 de euro.

Florin Vizan a menționat și că a înstrăinat trei bunuri: o vilă de vacanță, pe 16 ianuarie 2008, către Teodora Manu, cu 147.000 de euro, și două terenuri, către Niculae și Gabriela Andrei – unul pe 21 ianuarie 2008, cu 4.822,20 lei, iar celălalt pe 16 septembrie 2009, cu 4.800 de lei.

În declarația de avere au mai fost înscrise și patru conturi curente sau echivalente, inclusiv card, la BRD Constanța, în valoare de 1.487 lei, 146 dolari și 3.281 euro. 

Florin Vizan a declarat și că a acordat împrumuturi în nume personal, către firmele SC Nova Holding SRL, SC Zeus Construct SRL, SC Nova Management SRL, SC Lotus Camping SRL, SC Holiday Beach SRL, SC Europrod Energy SRL, SC Viva Holding SRL și SC Perfect Construct Serv SRL.     

De asemenea, în document figurează și un credit la BDR Constanța, contractat în anul 2008 și scadent în 2012, în valoare de 15.000 de euro.

Veniturile anuale ale familiei Vizan s-au ridicat la suma de 591.607 lei, fiind obținute din salarii, cedarea folosinței bunurilor și din alte surse, astfel: salarii – Florin Vizan – 56.322 lei (consilier), soția – 13.839 lei (cadru didactic); cedarea folosinței bunurilor – Florin Vizan – 61.020 lei (chirie); alte surse – Florin Vizan – 760.426 lei (contract de comision – intermediere vânzare).

În declarația de interese, Florin Vizan a menționat calitatea de asociat în opt firme: SC Perfect Construct Serv SRL – 15 părți sociale, SC Zeus Service SRL – 2.620 părți sociale, SC Nova Management SRL – 10 părți sociale, SC Nova Holding SRL – 1.660 părți sociale, SC Viva Holding SRL – 50 părți sociale, SC Europrod Energy SRL – 60 părți sociale, SC Holiday Beach SRL – 50 părți sociale și SC Zeus Construct SRL – 25 părți sociale.

De asemenea, a fost trecută calitatea de vicepreședinte (neretribuit) al Fotbal Club Sportiv Portul Constanța.       

 

PRECIZĂRI:

 

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

 

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

 

În secţiunea „Documente“ a acestui articol puteţi vizualiza declaraţiile de avere şi pe cele de interese ale lui Florin Vizan.

Sursa foto: ZIUA de Constanța

 

Citește și:

Declarație de avere

Deputatul Marian Crușoveanu, cinci terenuri și două clădiri. E și asociat în două firme (DOCUMENTE)

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.