Demararea proiectului “Centru de incubare de afaceri, inovare si transfer tehnologic pentru Regiunea Sud-Vest”

Demararea proiectului “Centru de incubare de afaceri, inovare si transfer tehnologic pentru Regiunea Sud-Vest”.

Beneficiarul proiectului: AUTONOMUS GRUP SRL anunta inceperea activitatilor proiectului “Centru de incubare de afaceri, inovare si transfer tehnologic pentru Regiunea Sud-Vest” Cod SMIS: ADR-SVO-141484-001

Obiectivul general al proiectului: Realizarea unei infrastructuri fizice si virtuale pentru un Centru de incubare a afacerilor si transfer tehnologic; Constructie cladire P+6.
Obiectivele specifice ale proiectului : obtinerea de servicii elaborare documentatii :
-studiu geotehnic
-studiu topo pentru viza tehnica OCPI
-proiectare fazele C.U., documentatie, avize S.F.
-proiectare fazele documentatiei, avize P.A.C., P.O.E.
-proiectare fazele P.T., D.E.
-verificari de proiect exigentele A,B,C,Ci,D,Ie,Is,It

Rezultate asteptate in urma implementarii proiectului : Crearea unei infrastructuri fizice si virtuale pentru un Centru de incubare a afacerilor, inovare si transfer tehnologic care sa determine dezvoltarea mediului de afaceri inovativ, cresterea competitivitatii si valorii adaugate a produselor inovative realizate la nivelul regiunii de dezvoltare Sud Vest Oltenia.

Valoarea totala a proiectului : 957.550,56 lei
Finantare nerambursabila: 957.550,56 lei
Data inceperii proiectului :04.03.2022
Data finalizarii proiectului :20.12.2022
Cod SMIS : ADR-SVO-141484-001

Proiect cofinantat din Fondurile Europene Structurale si de Investitii prin Programul Operational Asistenta Tehnica 2014-2020

Email: [email protected] tel: 0213161616

Cele mai recente știri
Știri similare