Persoanele care îngrijesc pacienţi bolnavi de cancer beneficiază de concediu şi indemnizaţie

Cu un an înaintea confirmării pandemiei, în Prahova erau înregistraţi peste 8.100 de bolnavi cu afecţiuni oncologice

N. Dumitrescu

Recent, a intrat în vigoare un act normativ care vine în sprijinul a numeroase familii, în mod special al familiilor în care unul dintre membri suferă de cea mai cumplită boală – cancerul – și are nevoie de îngrijire și tratament de specialitate. Potrivit Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Prahova, începând cu data de 16 aprilie a.c., au intrat în vigoare prevederile Legii 24/2022 care reglementează concediul și indemnizația pentru îngrijirea persoanelor cu afecțiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani. Practic, asiguratul care însoțește pacientul cu afecțiuni oncologice la intervenții chirurgicale și tratamente prescrise de medicul specialist va beneficia, în baza legii menționate, de concediu și indemnizație de cel mult 45 de zile calendaristice în interval de un an pentru un pacient. ”Cuantumul brut lunar al indemnizației acordate în acest caz este de 85% din baza de calcul pentru indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, fiind suportată integral din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate”, se arată într-un comunicat transmis de CAS Prahova. Având în vedere faptul că, până acum, legislația aflată în vigoare prevedea indemnizaţii şi concedii medicale doar pentru îngrijirea copilului bolnav de cancer, Legea 24/2022 care reglementează concediul și indemnizația pentru îngrijirea persoanelor cu afecțiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani este mai mult decât binevenită pentru cei care au în familie membri cu afecțiuni oncologice, știindu-se faptul ce implică îngrijirea, dar mai ales investigațiile și medicația în astfel de cazuri. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, în anul 2019, cu un an înaintea confirmării pandemiei, ultima statistică referitoare la principalii indicatori ai cunoașterii stării de sănătate a populației arăta că, la nivel național, erau înregistrate 489.830 de persoane bolnave de cancer. În ceea ce privește județul Prahova, în anul 2019, pe lista pacienților oncologici erau înregistrate 8.138 de persoane, ceva mai multe față de anul 2018, când în evidențe erau 8.056 de prahoveni.
Totodată, în baza legii menționate intrate în vigoare, atât salariatul care îngrijește pacientul cu afecțiuni oncologice, cât și acesta, au dreptul la minimum o ședință clinică de evaluare psihologică și minimum cinci ședințe de consiliere psihologică, potrivit Casei de Asigurări de Sănătate Prahova costurile serviciilor furnizate de psiholog fiind suportate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. De asemenea, conform CAS Prahova, concediul și indemnizația pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice, ședințele clinice de evaluare psihologică, respectiv de consiliere psihologică se acordă pe bază de concediu medical eliberat de medicul specialist.
Reamintim faptul că actul normativ la care facem referire a intrat în vigoare după ce, la jumătatea lunii februarie a.c., preşedintele statului, Klaus Iohannis, a promulgat Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. „Beneficiază de concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani asiguratul care, cu acordul pacientului, îl însoţeşte pe acesta la intervenţii chirurgicale şi tratamente prescrise de medicul specialist. Pacientul cu afecţiuni oncologice îşi poate exprima acordul numai pentru o singură persoană la fiecare intervenţie chirurgicală, respectiv tratament. Durata de acordare a concediului şi a indemnizaţiei este de cel mult 45 de zile calendaristice la interval de un an pentru un pacient. Indemnizaţia pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Costurile serviciilor furnizate de psiholog se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în condiţiile prevăzute de Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi de normele metodologice de aplicare a acestuia”, se stipulează în actul normativ. În afară de prevederile menționate, în situaţia pacientului cu afecţiuni oncologice care are handicap auditiv ori surdocecitate, acesta are dreptul inclusiv la un interpret autorizat al limbajului mimico-gestual, respectiv al limbajului specific al persoanei cu surdocecitate, după caz.
Legea mai stipulează că Ministerul Sănătăţii are obligaţia de a modifica protocolul oncologic pentru a include costurile necesare aferente în Programul naţional de oncologie.

Cele mai recente știri
Știri similare